poniedziałek, 19 czerwca 2017

Marketplace - co to jest?

MARKETPLACE - Co to jest?

Definicja słowa: MARKETPLACE

Marketplace to miejsce gdzie spotykają się i sprzedający, i kupujący. Jest to najprostsza definicja słowa marketplace.

W e-commerce marketplace to strona internetowa na której jest wielu  sprzedawców i jeszcze więcej kupujących, innymi słowy to miejsce w którym na jednej stronie internetowej zgromadzone są oferty sprzedaży różnych sprzedawców, których nabywcami mogą być dowolni klienci.

Platforma Marketplace

Platformy marketplace to zaawansowane systemy sprzedażowe pozwalające sprzedawać wielu różnym dostawcom towary do konsumentów przy wykorzystaniu oprogramowania i interfejsu operatora marketplace.

W polskich realiach marketplace kojarzy nam się przede wszystkim z portalem aukcyjnym Allegro, który zdominował polski rynek i nawet taki międzynarodowy potentat jak ebay nie zdołał przyćmić potęgi Allegro.
Inne duże znane marketplace z towarami w Polsce to amerykański Amazon lub chiński AlliExpress, ale także marketplace może być z usługami czego przykładem może być Airbnb czy Uber.

Charakterystyką wszystkich tych portali jest oferowanie do sprzedaży produktów lub usług firm zewnętrznych w zamian za prowizję od sprzedaży i opłatę za wystawienie (prezentację produktu). Jest to chyba najpopularniejszy model biznesowy marketplace-u w Polsce.

Pochodzenie słowa Marketplace

Marketplace to słowo pochodzące z języka angielskiego i wywodzące się z dwóch słów market i place, gdzie market to rynek, a place to miejsce.

Skróty od słowa Marketplace

Sporadycznie używanym skrótem od słowa marketplace jest mktplc.

Artykuły o marketplace

W niniejszym blogu znajdziesz następujące artykuły związane ze słowem Marketplace
Wyjaśnienie innych definicji związanych z e-commercem znajdziesz w Banku Pojęć.