niedziela, 18 czerwca 2017

Dropshipping - co to jest?

DROPSHIPPING - Co to jest?

Definicja słowa: DROPSHIPPING 

Dropshipping to pojęcie używane w e-commerce, czyli w handlu internetowym określające model logistyczny sprzedaży towaru, w którym proces wysyłki towaru następuje bezpośrednio z magazynu dostawcy i jest realizowany bezpośrednio do klienta z pominięciem magazynu właściciela e-sklepu. Wysyłka może być realizowana przez dostawcę firmami kurierskimi z którymi dostawca ma podpisaną umowę, bądź firma kurierska na zlecenie sklepu internetowego odbiera towar z magazynu dostawcy i dostarcza go do klienta. Jak z powyższego widać nie zawsze się to wiąże z przekazaniem dostawcy procesu wysyłki towaru. Model sprzedaży dropshippingowej eliminuje potrzebę prowadzenia magazynu przynależnego do e-sklepu.

Pochodzenie słowa Dropshipping

Dropshipping to słowo pochodzące z języka angielskiego, a właściwie dwa słowa drop shipping lub drop ship lub drop shipment, których nie da rady wprost przetłumaczyć by zrozumieć idee tego słowa.
Drop oznacza upuszczać, ale i wyrzucać.
Ship to statek, shipment to wysyłka, a shipping to wysyłać, dostarczać, transportować.

W niniejszym blogu znajdziesz następujące artykuły związane ze słowem Dropshipping:
Wyjaśnienie innych definicji związanych z e-commercem znajdziesz w Banku Pojęć.