czwartek, 1 czerwca 2017

CRM - Co to jest?

CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - Co to jest?

Definicja słowa: CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

CRM czyli  Customer Relationship Management to nic innego jak zarządzanie relacjami z klientem.

Systemy CRM to rodzaj oprogramowania pozwalającego gromadzić wszystkie informacje związane z klientami, to po prostu baza wiedzy o wszystkich klientach firmy, a właściwie o wszystkich kontrahentach firmy. CRM to system informatyczny wspomagający procedury zarządzania z klientami. W systemach Customer Relationship Management mogą być również gromadzone informacje o dostawcach, nie tylko o klientach.

Jakie informacje możemy znaleźć o kontrahentach w CRM?


W CRM można znaleźć m.in. następujące dane:

  • pełne dane kontaktowe kontrahenta
  • historia wszelkich kontaktów (telefonicznych, e-mailowych, osobistych) z kontrahentem
  • notatki z rozmów i ustalenia
  • zawarte umowy i porozumienia
  • zakupione produkty i wystawione faktury
  • etc.
Zakres danych o kontrahentach w CRMie jest różny w każdej firmie i w dużej mierze jest zależny od integracji oprogramowania CRM z innymi systemami takimi jak np. ERP, skrzynki pocztowe, call center, etc. 
CRM to słowo pochodzące z języka angielskiego: customer relationship management.

W niniejszym blogu znajdziesz następujące artykuły związane ze słowem CRM:
Wyjaśnienie innych definicji związanych z e-commercem znajdziesz w Banku Pojęć.