piątek, 16 czerwca 2017

E-COMMERCE - Co to jest?

Definicja słowa: E-commerce - Eletronic Commerce

E-commerce to forma transakcji handlowej wykorzystująca środki i urządzenia elektroniczne takie jak Internet, telefon, faks, telewizję i inne media cyfrowe. Celem jest zrealizowanie transakcji handlowej czyli dokonanie sprzedaży produktu bądź usługi. Najbardziej powszechną formą electronic commerce potocznie zwanego e-commerce jest handel internetowy.

Skrót E-commerce i formy zapisu

E-commerce to skrót od słów Electronic Commerce. Najczęściej stosowanym zapisem skrótu słów Electronic Commerce jest skrót e-commerce pisany z myślnikiem "-", ale także w Internecie i w wielu innych publikacjach można spotkać pisownię łączną ecommerce, choć jest ona zdecydowanie rzadziej stosowana.

Pochodzenie słowa E-commerce

E-commerce czyli Electronic Commerce to słowa pochodzące z języka angielskiego i w bezpośrednim tłumaczeniu oznaczają handel elektroniczny, choć o wiele częściej są tłumaczone jako handel internetowy.

Słowa o podobnym znaczeniu do słów Electronic Commerce - E-commerce

W polskich realiach najczęściej używa się w zastępstwie za E-commerce następujących słów:

  • handel internetowy
  • sklep internetowy
  • e-handel
  • handel on-line
  • e-sklep
  • e-biznes lub e-business

W niniejszym blogu znajdziesz następujące artykuły związane ze słowem E-commerce:
Wyjaśnienie innych definicji związanych z e-commercem znajdziesz w Banku Pojęć.