poniedziałek, 19 czerwca 2017

Marketplace - co to jest?

MARKETPLACE - Co to jest?

Definicja słowa: MARKETPLACE

Marketplace to miejsce gdzie spotykają się i sprzedający, i kupujący. Jest to najprostsza definicja słowa marketplace.

W e-commerce marketplace to strona internetowa na której jest wielu  sprzedawców i jeszcze więcej kupujących, innymi słowy to miejsce w którym na jednej stronie internetowej zgromadzone są oferty sprzedaży różnych sprzedawców, których nabywcami mogą być dowolni klienci.

Platforma Marketplace

Platformy marketplace to zaawansowane systemy sprzedażowe pozwalające sprzedawać wielu różnym dostawcom towary do konsumentów przy wykorzystaniu oprogramowania i interfejsu operatora marketplace.

W polskich realiach marketplace kojarzy nam się przede wszystkim z portalem aukcyjnym Allegro, który zdominował polski rynek i nawet taki międzynarodowy potentat jak ebay nie zdołał przyćmić potęgi Allegro.
Inne duże znane marketplace z towarami w Polsce to amerykański Amazon lub chiński AlliExpress, ale także marketplace może być z usługami czego przykładem może być Airbnb czy Uber.

Charakterystyką wszystkich tych portali jest oferowanie do sprzedaży produktów lub usług firm zewnętrznych w zamian za prowizję od sprzedaży i opłatę za wystawienie (prezentację produktu). Jest to chyba najpopularniejszy model biznesowy marketplace-u w Polsce.

Pochodzenie słowa Marketplace

Marketplace to słowo pochodzące z języka angielskiego i wywodzące się z dwóch słów market i place, gdzie market to rynek, a place to miejsce.

Skróty od słowa Marketplace

Sporadycznie używanym skrótem od słowa marketplace jest mktplc.

Artykuły o marketplace

W niniejszym blogu znajdziesz następujące artykuły związane ze słowem Marketplace
Wyjaśnienie innych definicji związanych z e-commercem znajdziesz w Banku Pojęć.

niedziela, 18 czerwca 2017

Dropshipping - co to jest?

DROPSHIPPING - Co to jest?

Definicja słowa: DROPSHIPPING 

Dropshipping to pojęcie używane w e-commerce, czyli w handlu internetowym określające model logistyczny sprzedaży towaru, w którym proces wysyłki towaru następuje bezpośrednio z magazynu dostawcy i jest realizowany bezpośrednio do klienta z pominięciem magazynu właściciela e-sklepu. Wysyłka może być realizowana przez dostawcę firmami kurierskimi z którymi dostawca ma podpisaną umowę, bądź firma kurierska na zlecenie sklepu internetowego odbiera towar z magazynu dostawcy i dostarcza go do klienta. Jak z powyższego widać nie zawsze się to wiąże z przekazaniem dostawcy procesu wysyłki towaru. Model sprzedaży dropshippingowej eliminuje potrzebę prowadzenia magazynu przynależnego do e-sklepu.

Pochodzenie słowa Dropshipping

Dropshipping to słowo pochodzące z języka angielskiego, a właściwie dwa słowa drop shipping lub drop ship lub drop shipment, których nie da rady wprost przetłumaczyć by zrozumieć idee tego słowa.
Drop oznacza upuszczać, ale i wyrzucać.
Ship to statek, shipment to wysyłka, a shipping to wysyłać, dostarczać, transportować.

W niniejszym blogu znajdziesz następujące artykuły związane ze słowem Dropshipping:
Wyjaśnienie innych definicji związanych z e-commercem znajdziesz w Banku Pojęć.

sobota, 17 czerwca 2017

digital marketing - Co to jest? Definicja.

DIGITAL MARKETING - Co to jest?

Definicja słowa: DIGITAL MARKETING

Digital marketing to inaczej marketing internetowy, marketing sieciowy czy e-markating, czyli działania reklamowe i marketingowe prowadzone w sieci - w Internecie za pomocą najróżniejszych narzędzi i programów wspierających prowadzenie kampanii marketingowych, reklamowych, promocyjnych.

Bez działań digital marketingowych każdy sklep jest skazany w dłuższej perspektywie na porażkę dlatego jest tzw. "must have"  każdego sklepu internetowego i każdego E-commerce Managera.

Pochodzenie słowa Digital Marketing

Digital Marketing to słowo pochodzące z języka angielskiego oznaczające wprost marketing cyfrowy.

W niniejszym blogu w zakładce Digital Marketing znajdziesz więcej artykułów poświęconych zagadnieniom i strategią digital marketingowym.

piątek, 16 czerwca 2017

E-COMMERCE - Co to jest?

Definicja słowa: E-commerce - Eletronic Commerce

E-commerce to forma transakcji handlowej wykorzystująca środki i urządzenia elektroniczne takie jak Internet, telefon, faks, telewizję i inne media cyfrowe. Celem jest zrealizowanie transakcji handlowej czyli dokonanie sprzedaży produktu bądź usługi. Najbardziej powszechną formą electronic commerce potocznie zwanego e-commerce jest handel internetowy.

Skrót E-commerce i formy zapisu

E-commerce to skrót od słów Electronic Commerce. Najczęściej stosowanym zapisem skrótu słów Electronic Commerce jest skrót e-commerce pisany z myślnikiem "-", ale także w Internecie i w wielu innych publikacjach można spotkać pisownię łączną ecommerce, choć jest ona zdecydowanie rzadziej stosowana.

Pochodzenie słowa E-commerce

E-commerce czyli Electronic Commerce to słowa pochodzące z języka angielskiego i w bezpośrednim tłumaczeniu oznaczają handel elektroniczny, choć o wiele częściej są tłumaczone jako handel internetowy.

Słowa o podobnym znaczeniu do słów Electronic Commerce - E-commerce

W polskich realiach najczęściej używa się w zastępstwie za E-commerce następujących słów:

 • handel internetowy
 • sklep internetowy
 • e-handel
 • handel on-line
 • e-sklep
 • e-biznes lub e-business

W niniejszym blogu znajdziesz następujące artykuły związane ze słowem E-commerce:
Wyjaśnienie innych definicji związanych z e-commercem znajdziesz w Banku Pojęć.

czwartek, 15 czerwca 2017

CENTRUM WSPARCIA KLIENTA - CWK - Co to jest?

CENTRUM WSPARCIA KLIENTA - CWK - Co to jest?

Definicja słowa: Centrum Wsparcia Klienta czyli CWK

Centrum Wsparcia Klienta to inna nazwa Biura Obsługi Klienta potocznie zwanego BOK prowadzonego w ramach Call Center bądź Contact Center.

Pochodzenie słów: Centrum Wsparcia Klienta

Centrum Wsparcia klienta to nazwa wywodząca się z języka polskiego oznaczająca fizyczne bądź wirtualne miejsce kontaktu z klientem.

Skrót słowa: Centrum Wsparcia Klienta (CWK)

W żargonie branżowym Centrum Wsparcia Klienta jest określane jako CWK, czyli pierwsze litery od pełnej nazwy. Skrót ten może pojawić się również w adresach e-mailowych, np. cwk@przykladowafirma.com

Słowa o podobnym znaczeniu do słowa: CWK - Centrum Wsparcia Klienta

W polskich realiach najczęściej spotykanym określeniem jest właśnie Biuro Obsługi Klienta, ale coraz częściej można spotkać inne określenia tej jednostki organizacyjnej takie jak Centrum Wsparcia Klienta, w skrócie CWK.

W niniejszym blogu znajdziesz następujące artykuły związane ze słowem Centrum Wsparcia Klienta:
Wyjaśnienie innych definicji związanych z e-commercem znajdziesz w Banku Pojęć.

środa, 14 czerwca 2017

BOK-Biuro Obsługi Klienta - Co to jest?

BIURO OBSŁUGI KLIENTA - BOK - Co to jest?

Definicja słowa: Biuro Obsługi Klienta czyli BOK

Biuro Obsługi Klienta to miejsce gdzie klient poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, e-mailowy, bądź poprzez media społecznościowe może dowiedzieć się o ofercie danej firmy, wyjaśnić status swoje sprawy czy reklamacji, a także załatwić wszystkie sprawy związane z daną firmą. Z reguły BOK czyli Biuro Obsługi Klienta jest prowadzone w ramach Call Center bądź Contact Center.

Pochodzenie słowa Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta to nazwa wywodząca się z języka polskiego oznaczająca fizyczne bądź wirtualne miejsce kontaktu z klientem.

Skrót słowa: Biuro Obsługi Klienta (BOK)

W żargonie branżowym Biuro Obsługi Klienta jest dość często określane jako BOK. Skrót ten pojawia się również często w adresach e-mailowych, np. bok@jakasfirma.pl

Słowa o podobnym znaczeniu do słowa: BOK - Biuro Obsługi Klienta

W polskich realiach najczęściej spotykanym określeniem jest właśnie Biuro Obsługi Klienta, ale można również spotkać inne określenia tej jednostki organizacyjnej takie jak Centrum Wsparcia Klienta, w skrócie CWK.

W niniejszym blogu znajdziesz następujące artykuły związane ze słowem Biuro Obsługi Klienta:
Wyjaśnienie innych definicji związanych z e-commercem znajdziesz w Banku Pojęć.

wtorek, 13 czerwca 2017

CONTACT CENTER - Co to jest?

CONTACT CENTER - Co to jest?

Definicja słowa: CONTACT CENTER 

Contact Center to centrum kontaktowe służące do masowej obsługi kontaktów z klientami przy użyciu wszelkich możliwych sposobów, m.in.

 • telefon
 • SMS
 • e-mail
 • live chat
 • media społecznościowe
 • BOTy
 • formularze kontaktowe
 • i każda inna forma, która pozwala nawiązać kontakt z klientem.

Jaka jest rola (funkcja) contact center?

Rola (funkcje) contact center są takie same jak w Call Center, czyli
 • informacyjna
 • sprzedażowa
 • marketingowa

Jaki rodzaj ruchu  obsługuje contact center? 

Contact Center podobnie jak Call Center może obsługiwać różne kategorie ruchu:
 • przychodzące (kontakty przychodzące), 
 • wychodzące (kontakty wychodzące).

Czym się różni Call Center od Contact Center?

Contact Center jest naturalnym następcą Call Center. Główna różnica polega na ilości sposobów komunikacji z klientem. W call center był to jeden kanał, którym był telefon, a w contact center tych sposobów, którymi klient z nami się kontaktuje lub my z klientem się kontaktujemy jest wiele. Pozostałe założenia są praktycznie takie same.

Pochodzenie słowa Contact Center

Contact Center to słowo pochodzące z języka angielskiego oznaczające centrum kontaktu z klientem.

Skrót słowa CONTACT CENTER (CC)

W żargonie branżowym Contact Center jest dość często określane jako CC, co może również oznaczać Call Center.

W niniejszym blogu znajdziesz następujące artykuły związane ze słowem Contact Center:
Wyjaśnienie innych definicji związanych z e-commercem znajdziesz w Banku Pojęć.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Call Center - co to jest?

CALL CENTER - Co to jest?

Definicja słowa: CALL CENTER 

Call Center to centrum obsługi telefonicznej służące do masowej obsługi kontaktów z klientami z użyciem medium jakim jest telefon. Call Center to usługa używana przez duże firmy, by zoptymalizować kontakt z klientem.

Jaka jest rola (funkcja) call center?

 • informacyjna
 • sprzedażowa
 • marketingowa

Funkcja informacyjna

Podstawowa rola call center jest informacyjna. Klient dzwoniąc na infolinię obsługiwaną przez call center oczekuje, iż uzyska informacje o produkcie lub usłudze oferowanej przez firmę, a także informacje o punktach sprzedaży czy godzinach otwarcia.

Funkcja sprzedażowa

Druga bardzo popularna rola call center to rola sprzedażowa lub dosprzedażowa (upselling). Celem takiej rozmowy jest sprzedaż produktów lub usług danej firmy.

Funkcja marketingowa

Kolejna często spotykana rola call center sprowadza się do pozyskiwania leadów czy zbierania informacji marketingowych o klientach 

Jaki rodzaj ruchu telefonicznego obsługuje call center? 

Call Center może obsługiwać różne kategorie ruchu:

 • przychodzący (połączenia przychodzące), 
 • wychodzący (połączenia wychodzące).

Ruch przychodzący w call center

Z połączeniami przychodzącymi mamy do czynienia w sytuacji kiedy klienci dzwonią do firmy z różnymi pytaniami czy problemami, a rolą konsultantów call center jest pomóc klientom w rozwiązaniu ich problemów czy udzieleniu odpowiedzi.

Ruch wychodzący w call center

Ruch wychodzący jest wtedy kiedy konsultant z call center dzwoni do Ciebie i składa Ci propozycje zakupu różnych przedmiotów i usług lub przeprowadza z Tobą ankietę przy okazji zbierając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Pochodzenie słowa Call Center

Call Center to słowo pochodzące z języka angielskiego oznaczające centrum telefoniczne

Skrót słowa CALL CENTER (CC)

W żargonie branżowym Call Center jest dość często określane jako CC, co może również oznaczać Contact Center.

W niniejszym blogu znajdziesz następujące artykuły związane ze słowem Call Center:
Wyjaśnienie innych definicji związanych z e-commercem znajdziesz w Banku Pojęć.

czwartek, 1 czerwca 2017

CRM - Co to jest?

CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - Co to jest?

Definicja słowa: CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT 

CRM czyli  Customer Relationship Management to nic innego jak zarządzanie relacjami z klientem.

Systemy CRM to rodzaj oprogramowania pozwalającego gromadzić wszystkie informacje związane z klientami, to po prostu baza wiedzy o wszystkich klientach firmy, a właściwie o wszystkich kontrahentach firmy. CRM to system informatyczny wspomagający procedury zarządzania z klientami. W systemach Customer Relationship Management mogą być również gromadzone informacje o dostawcach, nie tylko o klientach.

Jakie informacje możemy znaleźć o kontrahentach w CRM?


W CRM można znaleźć m.in. następujące dane:

 • pełne dane kontaktowe kontrahenta
 • historia wszelkich kontaktów (telefonicznych, e-mailowych, osobistych) z kontrahentem
 • notatki z rozmów i ustalenia
 • zawarte umowy i porozumienia
 • zakupione produkty i wystawione faktury
 • etc.
Zakres danych o kontrahentach w CRMie jest różny w każdej firmie i w dużej mierze jest zależny od integracji oprogramowania CRM z innymi systemami takimi jak np. ERP, skrzynki pocztowe, call center, etc. 
CRM to słowo pochodzące z języka angielskiego: customer relationship management.

W niniejszym blogu znajdziesz następujące artykuły związane ze słowem CRM:
Wyjaśnienie innych definicji związanych z e-commercem znajdziesz w Banku Pojęć.